Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Ngày 25-07- Nhâm Thìn tới ngày 28-07-Nhâm Thìn, võ đường Huỳnh Châu hân hạnh được tham gia Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3. Đây là một giải đấu được tổ chức 2 năm một lần, với sự quy tụ của tất cả các môn phái Võ cổ truyền ( thiếu lâm) TP.HCM, toàn quốc tham gia.

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Trưởng môn: Võ sư Huỳnh Châu, cháu đích tôn cố võ sư Tiểu La Thành.

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3

Võ đường Huỳnh Châu tham gia : Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ 3