Võ đường huỳnh châu – môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Võ đường huỳnh châu – môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành dành cho những người đam mê võ thuật, thường xuyên tập những môn võ công phu đặc dị, quái chiêu, áp dụng thực tế trong quá trình chiến đấu.

Trưởng môn võ sư Huỳnh Châu
Trưởng chi nhánh 1 võ đường Huỳnh Châu: Võ sư – Lương Y Nguyễn Kiến Thử.

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Đòn thế chiến đấu cầm nã thiết bổng (là kì môn đặc biệt của môn phái thiếu lâm lâm kinh tại Võ đường Huỳnh Châu), đây là những đòn khoá tay căn bản chống dao, chống binh khí, tay không khi đối luyện.

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành

Võ đường huỳnh châu - môn phái thiếu lâm lâm kinh tiểu la thành