THĂM NGƯỜI ỐM NHANH KHỎI, LÂU KHỎI HAY CHẾT (CHIÊM NGHIỆM)

Của Quỷ Cốc Tiên Sinh thầy dạy Tôn Tẫn và Bàng Quyên được lưu truyền tới ngày nay.

Thơ rằng:

Vấn bệnh nhân hà tuế can

Thị gia nhật nguyệt lưỡng tường hoàn

Nhân tam trừ cửu không tâm tử

Nam kỵ lục kỳ nữ kỵ tam

Dịch nghĩa;

Hỏi người bệnh năm ốm bao nhiêu tuổi

ốm ở ngày nào, nằm vào tháng nào

nhân ba trừ chín ra số không là chết ( số không là số thặng dư)

Đàn ông con số 6, đàn bà con số 3 là ốm liệt giường chiếu may ra khỏi, (nếu có chết thì ốm thật lâu mới chết)

Còn các con số khác như 1,2,4,5,7,8 là dễ khỏi

Hoặc đem chia cho 9 cũng vậy

Số 9 là số tam tài: 3 trời, 3 đất, 3 người

3×3 là 9, có sách nói số cửu là số quy, trong hà đồ lạc thư gọi là hoàng trung tận số.

Chú ý: Phải tính theo tuổi âm lịch, ngày tháng năm theo âm lịch

Thí dụ: có người năm ốm là 49 tuổi ( âm lịch), bị bệnh ở tháng giêng (1) ngày ốm là ngày 19.

Tuổi : 49×3=147

Tháng giêng: 1×3=3

Ngày 19×3=57

Cộng: 147+3+57=207

Hoặc : (49+3+19)x3=207:9

sodu

Số 0* là số tử

XEM BỆNH CHO NGƯỜI ỐM: phải kiêng những ngày kể đây

Nhâm dần, nhâm ngọ, liền canh ngọ

Giáp dần, ất mão, kỷ mão thương.

thần tiên ghi lại thử lục nhật, thám nhân tật bệnh thế nhân vong

6 ngày kể trên đây thầy lương y đi thăm bệnh gặp ngày này là người mất vong hồn

Ngoài ra còn phải kiêng những ngày quỷ khóc thần sầu (gào thét) trong mỗi tháng là ngày tuất, kiếm 10 ông lang y thì hết 9 ông không biết thăm bệnh cho người ốm. Thì dẫu có thuốc tiên cũng không khỏi được. Là lương y đắp mồ cho người ốm mà thôi.

Nếu đi thăm bệnh, hay chữa bệnh cho người ốm thì nên chọn những ngày sư cường, quỷ nhược kết hợp vào thì rất tốt.