Binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Trong quá trình tập luyện, Võ đường Huỳnh Châu sử dụng các loại binh khí, khí cụ để các học viên tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Kỳ Lân Đường xin giới thiệu đến các độc giả một vài loại binh khí của võ đường Huỳnh Châu Tủ đồ và giấy chứng nhận … [Read more...]

Các bài quyền sơ cấp của môn phái thiếu lâm lâm kinh

Kỳ Lân Đường mời quý vị xem các bài quyền sơ cấp môn phái thiếu lâm lâm kinh … [Read more...]