THĂM NGƯỜI ỐM NHANH KHỎI, LÂU KHỎI HAY CHẾT (CHIÊM NGHIỆM)

Của Quỷ Cốc Tiên Sinh thầy dạy Tôn Tẫn và Bàng Quyên được lưu truyền tới ngày nay. Thơ rằng: Vấn bệnh nhân hà tuế can Thị gia nhật nguyệt lưỡng tường hoàn Nhân tam trừ cửu không tâm tử Nam kỵ lục kỳ nữ kỵ tam Dịch nghĩa; Hỏi người bệnh năm ốm bao nhiêu tuổi ốm ở ngày nào, nằm vào tháng nào nhân ba trừ chín ra số không là chết ( số không là số thặng dư) Đàn ông con số 6, đàn bà con số 3 … [Read more...]