Bài thuốc trị yết hầu sưng đau

Theo Ðông y, yết hầu là cửa ngõ của phế, vị. Nhiều đường kinh mạch đi qua yết hầu để làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, bảo vệ không cho tà khí xâm nhập cơ thể, khi ngoại tà xâm nhập vào hầu họng, sự giao tranh giữa chính khí và tà khí gây ra sốt, sưng, đau... Nếu chính khí khỏe thì tà khí lui bệnh đỡ dần và khỏi. Nếu chính khí suy giảm hoặc không được chữa trị kịp thời, sưng đau tăng, đỏ, loét...làm ảnh … [Read more...]

Biểu lý tễ: Ngũ tích tán

https://scamquestra.com/sozdateli/7-fanis-dzhuraev-37.html … [Read more...]