Uống mật gấu rước mầm bệnh

Hiện nay, phần lớn gấu nuôi nhốt trong các trang trại đều không đảm bảo về sức khỏe, trong khi quy trình chích hút mật không được vô trùng, nhiều cá thể gấu đã nhiễm bệnh nặng nên mật bị nhiễm khuẩn... Vì vậy, việc uống mật gấu của không ít người dễ mang lại nguy cơ. Lượng gấu nuôi nhốt gia tăng Điều tra của Bộ NN&PTNT vào năm 2000, cả nước mới có khoảng 400 cá thể gấu nuôi nhốt thì hiện … [Read more...]