Biểu lý tễ:Tam hoàng thạch cao thang

Tam hoàng thạch cao thang. Nguồn gốc và chủ trị: Bài do đào tiết yêm chế ra có tác dụng phát biểu thanh lý Chỉ trị: Thương hàn ôn độc mà thấy hôn mê nói nhảm, bứt rứt mà rất khát, mặt đỏ mũi khô, không ra được mồ hôi, mạch hồng sác, dương độc phát ban.v.v. Phương ca: Tam hoàng thạch cao linh bá liên Chi tử ma hoàng đậu sị toàn. Khương táo tế trà tiễn nhiệt phục Biểu lý … [Read more...]