Biểu lý tễ: Sâm tô ẩm

Sâm tô ẩm Nguồn gốc và chủ trị Bài do vương hải tàng chế ra có tác dụng trị nội thương, ngoại cảm chủ trị phát sốt đau đầu ói mửa, ho khạc, nhiều đờm hoa mắt chóng mặt cùng đại tiện tiêu chảy v.v.      Phương ca Sâm tô ẩm nội dụng trần bì Chỉ sác tiền hồ bán hạ nghi Càn cát mộc hương cam cát phục Nội thương ngoại cảm thử phương thôi Sâm tiền nhược khứ khung sài nhập Ẩm hiệu phương tô … [Read more...]