Biểu lý tễ: Cát căn cầm liên thang

Cát căn cầm liên thang Nguồn gốc và chủ trị: Bài do trương trọng cảnh chế ra có tác dụng thái dương, dương minh giải biểu thanh lý. Chủ trị thái dương chứng ngộ hạ (hạ lầm) tà nhập dương minh, tiêu chảy không ngừng, ra mồ hôi mà suyễn v.v.. Phương ca : Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang Cam thảo tứ ban trị nhị dương Giải biểu thanh lý kiêm hòa vị Suyễn hãn mạch súc lợi vi lương Phươg … [Read more...]