BẢNG TRA CUNG MẠNG THEO TUỔI

https://scamquestra.com/news/26-privet-iz-1994-goda-andrey-andreevich-abakumov-gendirektor-atlantic-global-asset-management-agam-8.html … [Read more...]

BẢNG TRA CUNG MẠNG

BẢNG TRA TUỔI - CUNG - MẠNG NĂM SINH CAN CHI TUỔI MẠNG CUNG SANH CUNG TRẠCH NỮ NAM 1924 (1984) 1936 (1996) 1948 (2008) 1900 (1960) 1912 (1972) Giáp Bính Mậu Canh Nhâm TÝ THỦY Hải Trung Kim Giang Hà Thủy Thích Lịch Hỏa Bích Thượng Thổ Tang Đố Mộc Chấn Cấn Càn Càn Chấn Cấn Khôn Cấn Khôn Cấn Đoài Tốn Đoài Tốn Khảm 1925 (1985) 1937 (1997) 1949 (2009) 1901 (1961) 1923 … [Read more...]

cung mạng phối hợp tốt sấu

Chồng cung Tốn nên lấy vợ cung gì, tốt hay xấu   Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc tốt hay sấu để mà hóa giải.   Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí) Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm. Lộc tài phát vượng huy hoàng, Con cái lớn lên sống đời nhung gấm… o0o Chồng Tốn lấy vợ … [Read more...]

cung mạng phối hợp tốt sấu

Chồng cung Ly nên lấy vợ cung gì, tốt hay xấu   Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc tốt hay sấu để mà hóa giải.   Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí) Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất. Trọn đời nhàn hạ phong lưu, Trung niên hậu vận thành công mọi mặt. o0o Chồng Ly lấy vợ cung Đoài … [Read more...]

cung mạng phối hợp tốt sấu

Chồng cung Khôn nên lấy vợ cung gì, tốt hay xấu   Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc tốt hay sấu để mà hóa giải.   Chồng Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí) Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn. Gia đạo sau trước thuận hoà, Thừa thãi trong ngoài ruộng vườn điền sản… o0o Chồng Khôn lấy … [Read more...]

cung mạng phối hợp tốt sấu

https://scamquestra.com/21-finansovye-afery-questra-world-i-atlantic-global-asset-management-agam-questraworldes-atlanticgames-5.html … [Read more...]

cung mạng phối nhau tốt sấu

Chồng cung Đoài nên lấy vợ cung gì, tốt hay xấu     Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc tốt hay sấu để mà hóa giải.   . Chồng Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí) Hôn nhân bền vững lộc quan vượng tài. Sanh cơ vốn một lời hai, Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền… o0o Chồng Đoài … [Read more...]

cung mạng phối nhau tốt sấu

https://scamquestra.com/17-dokazatelsta-i-probely-afery-2.html … [Read more...]

cung mạng phối nhau tốt sấu

Chồng cung Cấn nên lấy vợ cung gì, tốt hay xấu   Trong hôn nhân, nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc tốt sấu để mà hóa giải.   Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ) Duyên nợ nửa đời chuốc nhiều ảm đạm. Số ắt dời đổi hai lần, Nếu không thì phải lâm vòng hoạn nạn! o0o Chồng Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh … [Read more...]

cung mạng lấy nhau tốt sấu

https://scamquestra.com/16-starye-afery-opg-27.html … [Read more...]