Binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Trong quá trình tập luyện, Võ đường Huỳnh Châu sử dụng các loại binh khí, khí cụ để các học viên tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Kỳ Lân Đường xin giới thiệu đến các độc giả một vài loại binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Tủ đồ và giấy chứng nhận

Binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Binh khí của võ đường Huỳnh Châu

Binh khí của võ đường Huỳnh Châu