Biểu lý tễ: Sâm tô ẩm

  1. Sâm tô ẩm

Nguồn gốc và chủ trị

Bài do vương hải tàng chế ra có tác dụng trị nội thương, ngoại cảm chủ trị phát sốt đau đầu ói mửa, ho khạc, nhiều đờm hoa mắt chóng mặt cùng đại tiện tiêu chảy v.v.

     Phương ca

Sâm tô ẩm nội dụng trần bì

Chỉ sác tiền hồ bán hạ nghi

Càn cát mộc hương cam cát phục

Nội thương ngoại cảm thử phương thôi

Sâm tiền nhược khứ khung sài nhập

Ẩm hiệu phương tô trị bất sai (1)

Hương tô ẩm cẩn trần bì thảo

Cảm thương nội ngoại diệc kham thi

Phương dược:

Nhân sâm                     22gam                    tô diệp             22gam

Cát căn                         22                           tiền hồ             22

Bán hạ                          22                           phục linh         22

Trần bì                         6                             cam thảo         6

Chỉ sác                        6                             cát cánh           6

Mộc hương                   6

Tất cả tán bột mịn nấu nước gừng và táo làm thang uống với thuốc bột trên mỗi lần 15gam

(1)bài trên bỏ nhân sâm, tiền hồ thêm xuyên khung sài hồ gọi là hương tô ẩm: trị cảm mạo, phong hàn, đau đầu phá sốt, ghét lạnh ho khạc, ói mữa v.v.

Phương nghĩa

Trong phương dùng cát căn, tô diệp tiền hồ, giải biểu trừ phong hàn nhân sâm, cam thảo, phục linh bổ trung trị nội thương, trần bì bán hạ trừ đờm chỉ ẩu nghịch, chỉ sác, cát cánh lợi khí lợi hung cách, mộc hương phá khí trệ, khương táo điều hòa doanh vệtắc biểu lý tịnh trị, hư thực khiêm ngỗi.