Biểu lý tễ: Cát căn cầm liên thang

Cát căn cầm liên thang

Nguồn gốc và chủ trị:

Bài do trương trọng cảnh chế ra có tác dụng thái dương, dương minh giải biểu thanh lý. Chủ trị thái dương chứng ngộ hạ (hạ lầm) tà nhập dương minh, tiêu chảy không ngừng, ra mồ hôi mà suyễn v.v..

Phương ca :

Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

Cam thảo tứ ban trị nhị dương

Giải biểu thanh lý kiêm hòa vị

Suyễn hãn mạch súc lợi vi lương

Phươg dược:

Cát căn                        9gam                      cam thảo         3gam

Hoàng cầm                   6                             hoàng liên       3

Lấy nước sắc uống ấm.

Ý nghĩa

Trong phương dùng cát căn thăng dương giải cơ biểu, chỉ hạ lợi ( tiêu chảy )

Hoàng cầm, hoàng liên thanh lý nhiệt chỉ hãn trừ suyễn, cam thảo hòa vị ích khí biểu chứng được giải, lý nhiệt được thanh trừ.